Taushiah On-Line KIBAR (KIBAR TALK)

KIBAR menyelenggarakan kajian keislaman secara online untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai islam bagi warga KIBAR dan sekitarnya dengan