Taushiah On-Line KIBAR (KIBAR TALK)

KIBAR menyelenggarakan kajian keislaman secara online untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai islam bagi warga KIBAR dan sekitarnya dengan nama Program Taushiah On-Line Kibar (KIBAR TALK). Program dirancang 2 pekan sekali untuk minggu pertama dan ketiga. Wahana kajian dengan memanfaatkan jaringan ruang maya Skype dengan ID: pengurus_kibar. Teknis dan pelaksanaan akan diinformasikan melalui mailist KIBAR.