Pahala Memuji Syukur

Allah berfirman dalam Hadits Qudsi: Sekiranya Aku uji salah seorang hamba-Ku yang beriman, lalu ia memuji-Ku atas ujian itu, berilah pahala yang bersambungan baginya, sebagaimana pahala yang biasa kalian berikan (atas amal yang mereka lakukan). (HQR. Ahmad dan Thabarani dalam kitab Mu’jamnya yang tiga, dari Abul-Asy’at as-Shan’ani). Kata ibtalaitu berasal dari ibtilaa artinya: cobaan dan […]