Doa-doa berbuka (iftar)

Doa-doa ini didasarkan atas hadits-hadits yang shahih dan Hasan

Doa sebelum berbuka puasa :
Bismillah
Doa saat/sesudah mencicipi makanan berbuka

 

 

Dzahabazh-zhama-u wabtallatil-‘uruuqu wa tsabatal-ajru insya-allaah
TELAH hilang dahaga dan telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, Insya Allah
(HR. Abu Dawud 2/306, begitu juga imam hadits yang lain. Lihat Shahihul Jami’ 4/209)

 

Allaahumma innii as-aluka birahmatikal-latii wa si’at kulla syai-in an taghfiralii
Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, supaya memberi ampunan atasku.
(HR. Ibnu Majah 1/557. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adzkar, lihat Syarah Al-Adzkar 4/342)

Doa untuk orang yang memberikan  makanan berbuka puasa

 

Allaahumma baariklahum fiimaa razaqtahum wagh-firlahum war-hamhum
Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan belas kasihanilah mereka. (HR. Muslim 3/1615)

 

 

Allaahumma ath‘im man ath‘amanii wasqi man saqaanii
Ya Allah! Berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. (HR. Muslim 3/126)

Doa sesudah berbuka di rumah orang

 

Afthara ‘indakumush-shaa-imuuna wa akala tha’aamakumul abraaru wa shallat ‘alaikumul-malaa-ikah
Telah berbuka orang-orang berpuasa di sisi kalian, dan telah makan orang-orang yang baik dengan makanan kalian, dan telah bershalawat (mendoakan kebaikan) para malaikat untuk kalian.
(Sunan Abu Dawud 3/367, Ibnu Majah 1/556 dan An-Nasa’i dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 296-298. Al-Albani menyatakan, hadits tersebut shahih dalam Shahih Abi Dawud, 2/730)