Makan Sahur adalah Barokah

Dari Salman r.a , Rasululah S.A.W. bersabda, ” Barokah itu ada pada tiga perkara : Al-Jama’ah, Ats-Tsarid dan makan Sahur” (3) Dari Abu Hurairah ra, Rasululah S.A.W. bersabda, “Sesungguhnya Allah menjadikan barokah pada makan sahur dan takaran”(4) Dari Abdulah bin Al-Harits dari seorang sahabat Rasululah S.A.W. Aku masuk menemui Nabi S.A.W. ketika itu beliau sedang […]