Makharijul Huruf

Peta interaktif Makharijul Huruf yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengenalkan posisi pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau sebagai bahan penyegaran dan pengingat kembali (click gambar untuk mengakses peta interaktif)

Leave a Reply

Your email address will not be published.